วัดกาญจนบุรี

ไหว้พระ 9 วัด ที่เมืองกาญจน์ ไหว้พระ 9 มงคลสถานศักดิ์สิทธิ์

เที่ยวได้ทุกที่ วัดกาญจนบุรี หนึ่งในสถานที่ห้ามพลาดที่นักท่องเที่ยวต้องรวมไว้ในโปรแกรมคือการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ละจังหวัดในประเทศไทยมีวัดวาอารามและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงให้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต วันนี้ โตโยต้า กาญจนบุรี ชวนเที่ยว 9 วัดในจังหวัดกาญจนบุรี ไปเที่ยวกัน

วัดกาญจนบุรี

1. วัดหินแท่นลำภาชี (อ.ด่านมะขามเตี้ย) - วัดกาญจนบุรี

เป็นวัดที่มีการสร้างพระอุโบสถที่สวยงาม ด้านหน้าโบสถ์มีสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี องค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ พระอุโบสถที่สวยงามแห่งนี้ตั้งอยู่ที่โบสถ์สำเภาแก้วล้านองค์ขนาบข้างด้วยอนันตนาคราชลักษมี วัดแห่งเดียวในประเทศไทยอยู่ที่วัดหินแทนโคมชี ตำบลหนองไผ่ อำเภอแดงมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรัตนมุนีศรีโสธร ด้านหน้าพระประธานมีพระพุทธรูปและพระอรหันต์ เหมือนพระพุทธเจ้ายี่สิบแปดองค์และพระอรหันต์แปดสิบองค์

วัดกาญจนบุรี

2. วัดถ้ำเสือ (อ.ท่าม่วง)

อยู่ห่างจากเขื่อนแม่กลอง ประมาณ 5 กิโลเมตร ทางเข้าวัดต้องผ่านตัวเขื่อนแม่กลอง แล้วจะมีป้ายบอกเลี้ยวขวาไปประมาณ 2 กิโลเมตร

วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอดเขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตรตระการตา ข้างๆ มีเจดีย์เกษแก้วมหาปราสาท ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินหรือใช้ลิฟท์ขึ้นไปชมวิวทะเลสาบและเขื่อนแม่กลอง

วัดกาญจนบุรี

3. วัดทิพย์สุคนธาราม (อ.ห้วยกระเจา)

วัดทิพย์สุคนธาราม จัดสร้างพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ พระนามว่าพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมถ์ โดยพระพุทธรูปปางคันธารราฐหรือปางขอฝน มีพุทธลักษณะพระอิริยาบถยืนตรง

ทรงผ้าวัสสิกสาฎก พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ หรืออก พระหัตถ์ซ้ายหงายรองรับน้ำฝน ซึ่งจะจัดสร้างและประดิษฐานที่วัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ตามเจตนารมณ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสวัด ชนะสงคราม ที่มรณภาพไปแล้ว

วัดกาญจนบุรี

4. วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ (อ.เมือง)

วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ เป็นวัดมหายานจีนนิกาย มีชื่อเรียกภาษาจีนว่า “ฉื่อปุยซ้อผู่ทีเซียมยี่” ไปนมัสการองค์พระโพธิสัตว์กวนดิม ปรางค์พันมือ มีแห่งเดียวในประเทศไทย และประชาชนทั่วไปนิยมเดินทางไปสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตาและเสริมชะตาบารมี กับองค์ไท้ส่วยเอี้ย โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกวันระหว่างเวลา 08.00 – 18.00 น.
วัดกาญจนบุรี

5. วัดถ้ำพุหว้า (อ.เมือง)

เป็นวัดป่าอยู่ในอ้อม กอดของขุนเขามีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบเหมาะแก่การวิปัสสนาและสงบจิตใจแต่เดิมวัดแห่งนี้มีถ้ำเป็นอุโบสถ แต่ปัจจุบันได้รับการ บูรณะให้สวยงามอลังการด้วยการสร้างอุโบสถหินทรายมีการแกะสลักลวดลายรอบอุโบสถได้อ่อนช้อยงดงามครอบตัวถ้ำเอาไว้ 

เมื่อเดิน เข้าไปในพระอุโบสถก็จะถึงปากทางเข้าถ้ำซึ่งภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามตามธรรมชาติมีปล่องแสงภายในถ้ำเพื่อให้แสงส่อง ลงมา มีพระพุทธรูปหลายองค์ รวมถึงพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสหภาพเมียนมาร์ประดิษฐานไว้ให้นักท่องเที่ยว ได้สักการะบูชา มีพระพุทธรูปปางสมาธิ ประดิษฐานเป็นองค์ประธาน ใกล้กับพระอุโบสถยังมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้อีกด้วย

6. วัดบ้านถ้ำ (อ.ท่าม่วง)

พิสูจน์แรงศรัทธา ขึ้นบันได 269 ขั้น สักการะบูชาหลวงพ่อชินราช(หลวงพ่อใหญ่)ในถ้ำคูหามังกรสวรรค์ วัดบ้านถ้ำ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เป็นวัดเก่าแก่สมัยสุโขทัย ด้านหลังจรดเขา ด้านหน้าจรดแม่น้ำแม่กลอง 

มีชายหาดสวยงามอยู่หน้าวัด ภูเขาที่ตั้งถ้ำสูงราวๆ 200 กว่าเมตร ภูเขาลูกนี้เป็นเทือกเดียวติดต่อกันหลายยอดเป็นพืด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดปลายเขาที่เขาแหลมและเขาตกถ้ำมังกรทอง การเที่ยวชมถ้ำให้ครบทั้งหมด วันเดียวรับรองว่าไม่หมดแน่นอน

7. วัดนางโน (อ.ท่าม่วง)

เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วหลายร้อยปี แต่หลักฐานการก่อสร้างไม่ปรากฏชัดว่าสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ใดหากมีศิลปกรรมภายในวัดคือ พระปรางค์ เป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น วัดนางโนมีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ด้านฝั่งตะวันตกของวัดติดลำน้ำแม่กลอง เขตตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จ. กาญจนบุรี สันนิษฐานกันว่าเดิมทีวัดนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน แต่ครั้งเกิดสงครามไทยกับพม่า 

ชาวบ้านจึงอพยพหลบหนีไปที่อื่น วัดจึงตกอยู่ในสภาพเป็นวัดร้างเช่นเดียวกับอีกหลายๆวัดในเขตเมืองกาญจนบุรี ครั้นสงครามสงบลง ชาวบ้าน จึงได้กลับถิ่นฐานเดิมและบูรณะซ่อมแซมวัด แล้วจึงนิมนต์พระภิกษุให้มาจำพรรษาในครั้งนั้น? มีผู้หญิงท่านหนึ่งชื่อ “โน” เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัด เมื่อทุกอย่างสำเร็จลงแล้ว ชาวบ้านจึงได้เรียกวัดนี้ว่า “วัดนางโน” เรื่อยมาจนกระทั่งได้ชื่อเป็นทางการว่า“วัดมโนธรรมาราม”

8. วัดพระแท่นดงรัง (อ.ท่ามะกา)

เป็นวัดโบราณซึ่งมีแท่นหินขนาดใหญ่ ที่มีตำนานที่แต่งขึ้นในภายหลังเพื่อเป็นเครื่องเจริญศรัทธากล่าวไว้ว่าเป็นพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน หรือเป็นปูชนียสถานจำลองเครื่องหมายเหตุการณ์ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ณ สาลวโนทยาน ประเทศอินเดีย

พระแท่นบรรทมของวัดนี้ จึงเป็นพระแท่นจำลอง สร้างเป็นหินแท่งทึบหน้าลาดรูปคล้ายแท่นหรือเตียงนอน เดิมมีต้นรังอยู่ริมพระแท่นข้างละต้น โน้มยอดเข้าหากัน ในบริเวณวัดยังมีโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ เช่น บ่อบ้วนพระโอษฐ์ วิหารพระอานนท์ ฯลฯ และยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ทุก ๆ ปีประมาณกลางเดือน 4 ของไทยจะมีงานนมัสการอย่างยิ่งใหญ่

9. วัดเทวสังฆาราม (อ.เมือง)

วัดเทวสังฆาราม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๕ และวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๖ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทอดพระกฐินต้น ในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้พระราชทานนามพระประธานในพระอุโบสถว่า “พระพุทธสุทธิมงคล” ซึ่งได้ทรงพระสุหร่ายศิลาจารึกพระนามพระราชทานด้วย

นอกจากนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จารึกพระปรมาภิไทย ภปร. เหนือผ้าทิพย์แห่งพระพุทธรูปปางประทานพรที่วัดสร้างขึ้นในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้และได้มีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงบรรจุแผ่นทองคำ เงินนาก ใบเบ้าพิธีหล่อพระทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ซึ่งได้มาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย และทรงเยี่ยมราษฏรพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญทั้งปวงนี้ เป็นการพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่วัดและพสกนิกรชาวกาญจนบุรีเป็นอย่างยิ่ง