ที่เที่ยววัด กาญ

วัดสวย กาญจนบุรี จัดทริปทำบุญ ชมความงาม

จังหวัดกาญจนบุรีที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านวัดและชุมชนได้เป็นอย่างดี ณ จุดนี้ต้องวางแผนเดินทางไปสักการะ 6 วัดงามเมืองกาญจนบุรี เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมผ่านสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ที่เที่ยววัด กาญ ที่นี่!

ที่เที่ยววัด กาญ

1. เจดีย์พุทธคยา สังขละบุรี - ที่เที่ยววัด กาญ

สักการะและเริ่มต้นการเดินทางของคุณ สถูปพุทธคยาในสังขละบุรีจำลองมาจากสถูป พุทธคยา อินเดียก็เช่นกันหอคอยนี้มีฐานสี่เหลี่ยมสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2521 ด้านหน้าของเจดีย์มีรูปปั้นสิงโตสไตล์ม้งสองตัวเฝ้าบันไดที่นำไปสู่เจดีย์เนื่องจากเชื่อกันว่าสิงโตปกป้องเจดีย์ พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์ นิมนต์หลวงพ่ออุตตมะจากประเทศศรีลังกา นอกจากจะเป็นศาสนสถานของชาวสังขละบุรีแล้ว ภายในวัดยังมีทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำและขุนเขาที่อุดมสมบูรณ์

ที่เที่ยววัด กาญ

2. วัดถ้ำเขาน้อย

วัดถ้ำแฝด หรือ วัดถ้ำเขาน้อย เป็นวัดโบราณของชาวเวียดนาม ก่อตั้งโดย หลวงพ่อสัมฤทธิ์ คัมภีโร มีประวัติยาวนานกว่า 140 ปี และเป็นที่รู้จักจากตำนานเหล็กไหลพระกรุวัดดัง ลักษณะเด่นของวัดถ้ำเขาน้อยคือเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งอยู่กลางทุ่งนา มองออกไปด้านนอกเห็นธรรมชาติเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา บรรยากาศดีมาก ภายในวัดมี ศาลาพระนอนด้วย ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สูงที่สุดของวัดพร้อมทิวทัศน์อันกว้างไกล บริเวณใกล้เคียงคือเจดีย์ Muyen Buddha เจ็ดชั้นที่มีหลังคาแบบจีน ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ที่ชั้นบนสุดของเจดีย์

3. วัดถ้ำเสือ - ที่เที่ยววัด กาญ

วัดถ้ำเสืออยู่ติดกับวัดถ้ำเขาน้อย สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2514 มีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและจีน ผู้คนส่วนใหญ่ไปกราบไหว้บูชา หลวงพ่อชินให้พรและประดิษฐานอยู่กลางวัดอย่างยิ่งใหญ่ คุณสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ประดับด้วยลวดลายสวยงามและเจดีย์เกศแก้วมหาปราสาท สถูปแปดเหลี่ยมสูง 69 เมตร กว้าง 29 เมตร เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากอินเดีย เราสามารถปีนขึ้นไปกราบไหว้ได้

4. วัดสระลงเรือ

วัดสระโบสถ์ เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณว่ามีอายุประมาณ 350 ถึง 400 ปี ใจกลางวัดเป็นที่ประดิษฐานเรือสุพรรณหงส์จำลองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางสระน้ำ ภายในประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระพุทธเจ้า ประชาชนสามารถสักการะได้ ภายในวัดยังประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่องค์ดำและสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) องค์ใหญ่ที่สุด สมควรแก่การเคารพ

5. วัดวังก์วิเวการาม

วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ วัดเก่าแก่ที่มีบรรยากาศเป็นเอกลักษณ์ เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมความงามของโบสถ์ใต้น้ำ ความงดงามดั่งมีมนต์ขลังของวัดนี้มีมาตั้งแต่สร้าง หลังจากที่พระองค์ทรงทำให้โบสถ์เขาแหลมดำหรือวชิราลงกรณ์ดำถูกน้ำท่วม วัดก็ย้ายไปอยู่บนยอดเขา โบสถ์แห่งนี้ทางวัดยังคงอนุรักษ์ไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมความสวยงามน่าทึ่ง หากคุณมาเที่ยวตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ระดับน้ำจะลดลงจนสามารถเข้าไปในโบสถ์ได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม หากคุณมาเที่ยวหลังฤดูฝน วิธีเดียวที่จะชมพื้นที่ใกล้เคียงคือนั่งเรือ วัดเท่านั้น
ที่เที่ยววัด กาญ

6. วัดเทวสังฆาราม

ชมความสวยงามของวัดเทวสังฆาราม หรือที่เรียกกันว่า วัดเหนือ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดมหานิกาย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่ พ.ศ. 2384 สร้างขึ้นโดยผสมผสานสถาปัตยกรรมอยุธยาและรัตนโกสินทร์เข้าด้วยกัน สังเกตได้จากตัวศาลเจ้า มีมุขซ่อนอยู่ด้านหน้ามีชายคาสลับซับซ้อน ศิลปะอยุธยา

ภายในตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนัง เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งทรงเล่าเรื่องต่างๆ เช่น ภาพเทพชุมนุม ภาพเสด็จประพาสอุทยาน ทอดพระเนตร 4 เทวดา เป็นต้น บริเวณใกล้เคียงกันยังเป็นอุโบสถซึ่งมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองสูงตระหง่านอยู่ตรงกลาง กระดิ่ง. ประดับลายพรหมพงศ์ชัย. ด้านล่างของคอระฆังเป็นลายกลีบบัวชั้นเดียวซึ่งเป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่หาชมได้ยากไม่แพ้กัน